top of page

Výrobce:

DESITIN Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Německo

Zastúpenie pre SR:

DESITIN PHARMA s. r.o.

Trojičné námestie 13

821 06 Bratislava

Slovenská republika

www.desitin.sk

+421 2 555 638 10

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Hotline Consultant
bottom of page