top of page
pexels-vlada-karpovich-5790837.jpg

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie. Postihuje mozog a spôsobuje postupné odumieranie mozgových buniek, konkrétne tých, ktoré produkujú dopamín v časti mozgu zvanom Substantia nigra. V mozgu tak prevláda acetylcholín, čo má za následok typické príznaky Parkinsonovej choroby, problémy s motorikou a psychickými problémami.

Život s Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba je jedným z najčastejších neurologických ochorení v starobe a postihuje približne 20 000 ľudí v Slovenskej republike.

K ochoreniu najčastejšie dochádza po 55 rokoch. V niektorých prípadoch však môže začať ešte pred 40. rokom života.

Vzhľadom k tomu, že celková populácia starne, predpokladá sa, že počet osôb postihnutých Parkinsonovou chorobou sa v najbližších desaťročiach zvýši.

Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie, pri ktorom je možné pomocou liekov zmierniť dopad nedostatku dopamínu v mozgu. Moderná terapia ukázala, že dĺžka života pacientov s Parkinsonovou chorobou je takmer normálna a mnoho z nich môže viesť veľa  rokov nezávislý a naplnený život. Na začiatku ochorenia nie je možné spoľahlivo predpovedať následný vývoj každého prípadu. Vek, ďalšie choroby a reakcie na lieky sú faktory, ktoré môžu mať vplyv na vývoj ochorenia. Fyzická aktivita, duševné podnety a udržiavanie sociálnych kontaktov zlepšujú podmienky pre prekonanie následkov choroby.

Kombinácia vitamínov Parkovit® sa používa pri nedostatku živín súvisiacich s liečbou u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

bottom of page