top of page
despar1.png

Tiráž

Vydavatel a copyright:

DESITIN PHARMA s. r. o.

Trojičné námestie 13,

821 06 Bratislava

Slovenská republika

E-mail: desitin@desitin.sk

Telefón:  +421 2 555 638 10

Mobil:     +421 911 726 180

E-mail: desitin@desitin.sk

Web: www.desitin.sk

   

IČO:  44 600 607

DIČ: 2022762269

Copyright © DESITIN PHARMA s r.o. 2021

bottom of page