top of page

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

Komu je PARKOVIT určený?

Doplnok stravy PARKOVIT® je určený pre pacientov so zvýšenými nutričnými požiadavkami na obsiahnuté látky.


​Zložky obsiahnuté v Parkovite® významne znižujú riziko vysokej hladiny homocysteínu a tým eliminujú riziko vzniku mnohých ochorení.


PARKOVIT® je vhodný pre osoby s nízkym obsahom kyseliny listovej a vitamínu B12 a D v strave, ktorý spôsobuje nesprávna výživa, toxicita životného prostredia, nedostatok pohybu, fajčenie, nezdravý životný štýl alebo chronické ochorenia a pod.


Všeobecne platí, že jednostranná strava, strata chuti do jedla, problémy so žuvaním a gastrointestinálne poruchy prispievajú k zníženému vstrebávaniu vitamínov.

Prečo sa u pacientov s Parkinsonovou chorobou vyskytuje nedostatok vitamínov?

Dlhodobá liečba levodopou (L-Dopa) môže v tele spôsobiť reakciu, ktorá vedie k zvýšeniu aminokyseliny homocysteínu v krvi a tkanivách.
Homocysteín, ktorý sa podieľa na tvorbe bielkovín, je pre telo vo vysokých koncentráciách škodlivý. Pre detoxikáciu homocysteínu sú obzvlášť potrebné vitamíny B12 a kyselina listová.
Nadmerná spotreba vitamínu B12 a kyseliny listovej, ktorá pritom prebieha, môže viesť k nedostatku týchto živín.

Parkinsonova choroba zvyčajne postihuje staršie osoby. Keď organizmus starne, znižuje sa syntéza vitamínu D pokožkou. Navyše kvôli chorobe, ktorá je často spojená s poruchami prehĺtania a podvýživou, je zvyčajne vstrebávané veľmi málo vitamínu D.

Aké sú dôsledky nedostatku vitamínu B12 a kyseliny listovej (riziká)?

Nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej spôsobuje okrem iného zníženú elimináciu homocysteínu, a tým zvýšenie hladiny homocysteínu v krvi a tkanivách.

Vysoká hladina homocysteínu je spojená so zvýšeným rizikom nasledujúcich porúch, ako je napríklad poškodenie cievnych stien, zvýšená zrážanlivosť krvi, poškodenie nervového systému, alebo demineralizácia kostí.

Je PARKOVIT® odporúčaný pre všetkých pacientov s Parkinsonovou chorobou?

PARKOVIT® sa odporúča najmä u pacientov užívajúcich levodopu (L-Dopa). Starší pacienti s Parkinsonovou chorobou tiež trpia podvýživou spôsobenou ochorením v dôsledku porúch absorpcie, ťažkostí s prehĺtaním a straty chuti do jedla. V zásade sa však odporúča podávanie vitamínu B12, kyseliny listovej a vitamínu D, pretože nedostatok týchto živín (najmä kyseliny listovej a vitamínu D) je častý.

Ako sa majú tabletky PARKOVIT® užívať?

Tabletky sa užívajú 1-krát denne (najlepšie pri jednom z hlavných jedál) a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Sú tabletky PARKOVIT® vhodné pre diabetikov?

Tabletky PARKOVIT® sú vhodné pre diabetikov. 1 tabletka obsahuje v priemere 0,02 g sacharidov. Tabletky PARKOVIT® neobsahujú fruktózu, želatínu, ani laktózu.

Mali by byť skontrolované hladiny vitamínov v krvi pred alebo počas užívania prípravku PARKOVIT®?

Nie je nutné merať hladinu vitamínov v krvi, pretože podľa aktuálne dostupných údajov možno u väčšiny pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou (L-Dopa) očakávať nedostatok vitamínov obsiahnutých v prípravku PARKOVIT®.
Okrem toho je stanovenie hladiny vitamínov alebo potenciálne škodlivej aminokyseliny homocysteínu komplikované a výsledky sú často ťažko interpretovateľné kvôli ich variabilite.

Je možné sa prípravkom PARKOVIT® predávkovať?

Množstvo vitamínov v prípravku PARKOVIT® je pod maximálnymi limitmi pre príjem živín stanovenými Nemeckou spoločnosťou pre výživu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung - DGE) a nemusí viesť k predávkovaniu pri správnom užívaní 1 tableta 1 x denne.

Aké účinky majú vitamíny obsiahnuté v prípravku PARKOVIT®?

Vitamín D má dôležité funkcie v metabolizme a slúži okrem iného na udržanie zdravých kostí. Vitamín B12 a kyselina listová pomáhajú normalizovať metabolizmus homocysteínu.

Ako dlho by mal byť PARKOVIT® podávaný?

Minimálna doba užívania nie je predpísaná.
PARKOVIT® sa má podávať kontinuálne súbežne s liečbou Parkinsonovej choroby (najmä v kombinácii s liečbou L-Dopa).

Možno PARKOVIT® kombinovať s inými prípravkami obsahujúcimi vitamín B12 (napr. intravenóznymi alebo intramuskulárnymi)?

Vzhľadom k dobrej rozpustnosti vo vode a toleranciu nie je pre vitamín B12 stanovený žiadny maximálny limit dávky. Ak príjem vitamínu B12 presiahne požadovanú hodnotu, "prebytok" vitamínu B12 je vylúčený. Z tohto dôvodu je možné kombinovať tablety PARKOVIT® s inými produktmi obsahujúcimi vitamín B12.

Existujú nejaké štúdie týkajúce sa vitamínov obsiahnutých v prípravku PARKOVIT®?

Sú k dispozícii údaje z kontrolovaných štúdií o podávaní vitamínu B12, kyseliny listovej a vitamínu D u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré ukazujú, že podávanie týchto živín môže kompenzovať avitaminózu

bottom of page