top of page

Materiály na stiahnutie

Poruchy spánku a denná únava

Poruchy spánku sa objavujú vo všetkých štádiách Parkinsonovej choroby a u väčšiny postihnutých. Pretože u týchto pacientov existujú rôzne príčiny nástupu porúch spánku, je pred začatím liečby potrebná dôkladná analýza všetkých symptómov a sprievodných javov...

Ako si usporiadať byt

Byty a domy sú málokedy usporiadané tak, aby boli vhodné pre staré alebo choré osoby. Už malými stavebnými úpravami a použitím pomôcok sa zjednoduší pohyb v tomto priestore...

Pohyb a športové aktivity

Pohyb je nepochybne dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie. Najmä pacienti s Parkinsonovou chorobou s narušenou pohyblivosťou môžu ťažiť z vyváženého pohybového a športového programu, individuálne prispôsobenému každému pacientovi.

Tipy na cvičenie - loptičky

Zostava 8 cvikov pre zlepšenie pohyblivosti a koordinácie. Ponechajte si na cvičenie dostatok času a pokúste sa cvičiť pravidelne

Tipy na cvičenie - tyče

Zostava piatich cvikov pre zachovanie a zlepšenie pohyblivosti. Zmierňuje kontraktúry (funkčné a pohybová obmedzenia) kĺbov.

Tipy na cvičenie - zlepšenie hybnosti

Dôležitou súčasťou liečby Parkinsonovej choroby je podpora pohyblivosti. Každým cvičením napomáhate svoju samostatnosť a udržujete svoju zručnosť. Stačí niekoľko minút denne.

Image by Jana Sabeth
bottom of page